Pomoc při povodních

Humanitární pomoc v červenci? Připravujeme rozdělení finanční pomoci

Humanitární pomoc v červenci? Připravujeme rozdělení finanční pomoci
9. 7. 2013

Diakonie ČCE stále pokračuje v humanitární pomoci v oblastech zasažených červnovou povodní. V měsíci červenci probíhá šetření v jednotlivých postižených domácnostech, na jehož základě bude konkrétním lidem poskytnuta nezbytná finanční pomoc.

Šetření probíhá ve spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi (ADRA, Člověk v tísni) ve snaze, aby se pomoc dostala ke všem potřebným, aby se přitom činnost těchto organizací navzájem nepřekrývala a prostředky byly poskytnuty opravdu spravedlivě.

Diakonie ČCE provádí v červenci monitoring v domácnostech v následujících obcích: Terezín, České Kopisty, Nové Kopisty, Počaply, Rudník, Hostinné, Nová Paka, Stará Paka, Svoboda nad Úpou, Čermná, Dolní Olešnice a Horní Olešnice.

       

Domácnosti zde v těchto dnech navštěvují školení dobrovolníci a provádějící zde ve dvojicích monitoring – pro kontrolu jsou oblečení v tričku Diakonie ČCE s čitelnou jmenovkou. Rozhovor je veden na podkladě strukturovaného dotazníku. Dotazovaní jsou následně požádáni, aby podpisem stvrdili, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má oprávnění tyto informace zpracovávat. (Na konci šetření předají dobrovolníci navštíveným dopis, kde jsou popsány další kroky, jak bude případná finanční pomoc probíhat.)

O tom, zda a v jaké výši bude dané domácnosti poskytnuta finanční pomoc, se rozhoduje následně dle transparentního vyhodnocení po ukončení šetření v terénu. Jednotlivé domácnosti budou
o výsledcích informovány zhruba za 6 až 8 týdnů od návštěvy našich dobrovolníků.

  

Diakonie ČCE je členem Integrovaného záchranného systému ČR. Diakonie zajišťuje dobrovolníky, materiální, finanční i tzv. první občanskou psychosociální pomoc. Pomoci postiženým živelnými katastrofami se Diakonie věnuje od roku 1997 a rozdělila zde více než 67 milionů korun.

Děkujeme našim partnerům:

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha