15 let od tisícileté vody: Pomoc Diakonie v roce 2002 a dnes

Jedny z nejničivějších záplav historie postihly Českou republiku přesně před 15 lety, v srpnu 2002. Do odstraňování následků povodňových škod se zapojila i Diakonie ČCE, která na různá postižená místa vyslala více než 1000 dobrovolníků a rozdělila 30 milionů korun z povodňové sbírky. Dnes Diakonie organizuje unikátní program „Odolná obec“, jehož cílem je připravit obce na mimořádné události. Zapojily se i ty, jež byly při povodních v posledních letech postiženy nejvíce.

15 let od tisícileté vody: Pomoc Diakonie v roce 2002 a dnes
15 let od tisícileté vody: Pomoc Diakonie v roce 2002 a dnes

V roce 2002 postihly Českou republiku mohutné záplavy, nejničivější od roku 1845. O život přišlo 17 lidí, v celorepublikovém měřítku bylo postiženo téměř 10 % obcí a přímo či nepřímo povodeň zasáhla celou jednu pětinu obyvatel České republiky. Letos v létě tomu je 15 let od této katastrofální události.

Do následné pomoci se zapojila i Diakonie Českobratrské církve evangelické. Do terénu tehdy vyslala přes 1000 dobrovolníků, kteří odstraňovali následky povodní přímo v postižených oblastech. K této činnosti jim poskytla komplexní servis včetně vybavení pracovními nástroji či ochrannými pomůckami, zajistila hygienické zázemí, stravování a ubytování.

Díky velkorysému daru německé Diakonie a s přispěním řady jednotlivců i firem se prostřednictvím sbírky podařilo shromáždit přes 30 milionů korun, jež Diakonie při následném monitoringu škod rozdělila konkrétním rodinám, zejména s ohledem na jejich sociální situaci.

Na to se nedá zapomenout

Na pomoc Diakonie vzpomíná paní Alena z Litoměřic: 

„Diakonie mi pomohla po všech stránkách. Jak pracovně, tak i psychicky. Ta pomoc byla obrovská, to se nedá zapomenout,“ říká Alena Huňková, která bydlí v malém domku v Nových Kopistech. V roce 1954 ho postavil její tatínek, který zemřel krátce poté, co dům splatil. Později pochovala i maminku a v domku od té doby žije sama.

Povodně v roce 2002 ji zasáhly zcela nečekaně. „Den před povodněmi nám hlásil rozhlas z Terezína, že voda do Nových Kopist nepřijde. Druhý den v jedenáct hodin najednou hlásili, že se musíme okamžitě evakuovat a v jednu hodinu po poledni už musíme být pryč,“ vzpomíná.

Pomoc Diakonie ČCE při povodních 2002

Pomáháme dál

V roce 2011 v rámci Diakonie vzniklo Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, to je připraveno okamžitě zasáhnout při povodních a stará se také o vzdělávání a motivaci více než 600 dobrovolníků. K dispozici má Diakonie též několik desítek sociálních pracovníků ze svých středisek, kteří jsou vyškoleni v krizové intervenci. V případě povodně jsou připraveni uvolnit se ze své běžné práce a spolu s techniky provádět monitoring v zasažených domácnostech. Zapojujeme se také do společného plánování pomoci při příštích povodních s dalšími neziskovkami i záchrannými složkami.

Odolná obec předchází následkům povodní i sucha

Nejde však jen o napravování následků povodní, je rovněž důležité se na podobné události připravit. Proto Diakonie spustila unikátní projekt Odolná obec, který pomáhá obcím předcházet následkům mimořádných událostí, jako jsou povodně, sucha či rozsáhlé výpadky elektřiny (tzv. blackout). Do projektu se zapojily obce, kde byly škody po povodních posledních let obrovské - například Terezín na Litoměřicku, Soběslav na Táborsku či Rudník na Trutnovsku. Více na www.odolnaobec.cz.

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2020 0 hodin dobrovolnické práce při povodních na Uničovsku
2020 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám