150 tisíc do každé domácnosti zničené tornádem. Organizace se dohodly na společném postupu

29. června 2021

Devět nevládních organizací, nadací a nadačních fondů se dohodlo na koordinované pomoci lidem zasaženým tornádem. Dárci jim v součtu svěřili přes půl miliardy korun, které chtějí organizace spravedlivě rozdělit mezi postižené. Na kontu sbírky Diakonie je k dnešnímu dni přes 16,6 mil. Kč.

Organizace plánují dary rozdělit transparentně a podle dohodnutých pravidel. Nechtějí také dopustit situaci, že budou postižené obyvatele zatěžovat opakovaným dotazováním a že se bude výše darů na různých místech lišit.

Během maximálně krátké doby mají za cíl postiženým dopravit na účet základní pomoc 150 tisíc korun na domácnost a poměrovou pomoc obcím. Vzhledem k rozsahu škod i výši sbírek chtějí tuto první částku nasměrovat na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb zasažených domácností. Po plánovaném průzkumu peníze postiženým doručí během následujících čtrnácti dnů.

V další fázi organizace ověří využití daru a v potřebných případech pomoc i navýší v násobných částkách tak, aby se lidé znovu postavili na nohy. Hlubší a podrobný průzkum zohlední nákladnost oprav či úplně nových staveb, pojistky, úspory, pomoc rodiny, sociální situaci a další faktory.

 

150 tisíc do každé domácnosti zničené tornádem. Organizace se dohodly na společném postupu
29. června 2021 - 150 tisíc do každé domácnosti zničené tornádem. Organizace se dohodly na společném postupu

TŘI DOHODY V KOSTCE:

  • Koordinovaná a spravedlivá pomoc: stejné principy sběru a vyhodnocování informací
  • Cílíme na 150 tisíc pro každou domácnost a poměrovou pomoc obcím do začátku podle principu, kdo rychle dává, dvakrát dává
  • Individuální navýšení finanční pomoci podle kritérií potřebnosti a spravedlnosti

K dohodě se zatím připojily nevládní organizace, nadace a nadační fondy: ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Donio, Karel Komárek Family Foundation, Nadace Via, Nadace ČEZ, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond pomoci Karla Janečka. Dohoda je stále otevřena dalším organizacím.

Organizace se dále dohodly, že sběr v terénu budou mít na starosti ADRA, Diakonie a Člověk v tísni, kteří mají zkušenosti v poskytování humanitární i psychosociální pomoci. Pro sběr dat a jejich vyhodnocování využijí aplikaci Inspecto, která se používá při monitoringu škod v domácnostech zasažených povodněmi. Základní shoda na principech a další koordinaci přitom organizacím ponechává nezávislost při rozdělování pomoci podle vlastního uvážení a zaměření, tak aby společná pomoc byla co nejefektivnější.

Přispějte na pomoc lidem zasaženým tornádem

Prostředky lze posílat na č. ú.: 2100691426/2010.

Darovat on-line

Přispět můžete i prostřednictvím DMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS DIAKONIEPOMOC 30
DMS DIAKONIEPOMOC 60
DMS DIAKONIEPOMOC 90
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců. Více na www.darcovskasms.cz.

Děkujeme!

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)