Dobrovolníci vysázeli 200 stromů v zemědělské krajině

8. listopadu 2022

První listopadový víkend jsme uspořádali dobrovolnickou akci, která se zaměřila na zlepšování stavu krajiny, tentokrát na farmě rodiny Sotonových. Sotonovi hospodaří produkčně a zároveň s citem pro krajinu a půdu. Pečují o krajinu tak, aby byla pestrá a zadržovala více vody, a věnují se zlepšování půdy.

Dobrovolníci vysázeli 200 stromů v zemědělské krajině
8. listopadu 2022 - Dobrovolníci vysázeli 200 stromů v zemědělské krajině

Dobrovolníci během víkendu vysadili spolu s místními hospodáři 200 jabloní, lip a dubů, které budou tvořit nové linie v otevřené zemědělské krajině. Kromě toho se dozvěděli více o péči o krajinu v produkčním hospodaření, vztahu k půdě na rodinných farmách a o tom, jaký dopad pro sedláky i krajinu měla kolektivizace a průmyslové zemědělství.

Pestrost krajiny, linie stromů v hospodářsky obdělávané krajině a kvalitní půda jsou důležité pro to, aby krajina dokázala zadržovat vodu. Taková krajina lépe odolává suchu, dokáže pojmout velké množství vody a zadržet či zmírnit přívalové povodně. Proto by se zemědělská krajina měla regenerovat do větší pestrosti, aby byla zdravá jak pro nás, tak pro budoucí generace.

Tato akce se uskutečnila s podporou České rozvojové agentury a Ministerstva vnitra ČR.

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)