Dobrovolníkův průvodce při povodních

13. prosince 2019
Dobrovolníkův průvodce při povodních
13. prosince 2019 - Dobrovolníkův průvodce při povodních

Naše pomoc v povodňových oblastech by se neobešla bez dobrovolníků připravených nasadit své síly a pomoci dobré věci. Práce v zaplaveném území může být náročná a přináší řadu specifik, na která je dobré brát zřetel. Abychom dobrovolníky co nejlépe připravili a jejich činnost jim co nejvíce usnadnili, vydali jsme příručku nazvanou Dobrovolníkův průvodce při povodních.

Průvodce obsahuje informace o tom, jaká jsou práva, povinnosti a etické zásady dobrovolnické práce, jak se připravit na práci v zaplaveném území a jak si chránit své zdraví. Obsahuje praktické rady, jak pečovat o vlastní psychohygienu a jak poskytovat psychickou podporu zasaženým lidem.

Publikace předkládá stručný a přehledný souhrn všech potřebných informací spojených s dobrovolnictvím. Věříme, že v případě nasazení při povodních pomůže našim dobrovolníkům se snadno zorientovat a efektivně pomáhat. Řadu poznatků nepochybně uplatní i v běžném životě.

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)