Jak pokračuje naše práce na Moravě

30. července 2021

Diakonie koordinuje svoji činnost s dalšími pomáhajícími organizacemi, nadacemi a nadačními fondy. Postupujeme společně jak ve vyplácení finanční pomoci, tak v další práci. Pod patronát jsme dostali obec Hrušky.

  • 84 domácnostem v Hruškách jsme dosud vyplatili celkem 11 mil 600 tisíc korun. Lidé dostali 50 – 150 tisíc Kč podle toho, jak moc byl jejich dům poničen.
  • Nyní děláme v Hruškách druhé kolo monitoringu. 8 dvojic našich dobrovolníků znovu obchází všechny zasažené domy a zjišťuje, jak se situace lidí vyvíjí – jestli již dostali nějaké další finanční plnění (např. z pojištění), co teď aktuálně potřebují a jak jsou na tom psychicky. Lidem, kteří mají dům po demolici a nejsou na místě, voláme.
  • Na základě tohoto šetření budeme vyplácet v polovině srpna druhé kolo finanční pomoci, která bude určená těm nejvíce zasaženým domácnostem. Následovat bude třetí kolo pomoci pro lidi, kteří jsou ekonomicky a sociálně potřební.

Na kontě naší sbírky na pomoc Moravě se dosud sešlo přes 25 mil Kč. Moc vám děkujeme. Sbírka je stále otevřena přispívat můžete na účet 2100691426/2010. Nebo on-line.

Jak pokračuje naše práce na Moravě
30. července 2021 - Jak pokračuje naše práce na Moravě

Zapojili jsme se také do organizace dobrovolnické pomoci na místě.

  • 34 našich dobrovolníků odpracovalo v zasažené oblasti během prvních dvou týdnu po tornádu víc než 1000 hodin dobrovolnické práce. Patří jim náš velký dík.
  • Minulý víkend pak v Hruškách proběhla další dobrovolnická brigáda, kdy 15 lidí uklízelo střepy, polystyren a další drobný materiál, který tornádo ve velkém množství zanechalo v zahradách a na dalších zelených plochách ve vesnici.

Lidé zasažení tornádem potřebují veškerou naši pomoc a podporu. Prožívají teď velmi těžké období. Z akutní krize, kdy zachraňovali život a řešili základní otázky, se nyní dostali do fáze práce na obnově, která je zdlouhavá, vyčerpávající, často s velmi nejistým koncem. Mnoho z nich bojuje s psychickým traumatem, které se přirozeně může dostavit po prvním šoku. V Hruškách budeme pomáhat i nadále. Zakladatel a bývalý ředitel našeho střediska Jan Dus nám nabídl svoji pomoc a stal se z něj místní koordinátor veškeré pomoci, jeho mise na místě bude trvat do poloviny října.

Ještě jednou děkujeme za veškerou vaši pomoc a podporu a přejeme příjemné letní dny.

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)