Lidé v Hruškách dostali vyplacené peníze ze třetího kola pomoci po Tornádu

23. února 2022

Rodiny, které na konci června loňského roku zasáhlo tornádo, dostaly 3. kolo finanční podpory z veřejných sbírek. Ze 76 došlých žádostí komise Střediska humanitární pomoci Diakonie ČCE schválila k podpoře 56 žádostí v celkové výši 12 615 000 Kč.

Lidé v Hruškách dostali vyplacené peníze ze třetího kola pomoci po Tornádu
23. února 2022 - Lidé v Hruškách dostali vyplacené peníze ze třetího kola pomoci po Tornádu

„Některé rodiny dostaly peníze na účet již na konci loňského roku, další na začátku letošního. V několika případech jsme potřebovali doložit ještě informace např. o pojistném plnění, o nákladech na rekonstrukci či stavbu nebo dalších dotacích. Lidé proto dostali peníze až v únoru,“ vysvětluje Ivana Dingová, vedoucí komunikace Střediska humanitární pomoci Diakonie ČCE a dodává: „Lidé mohli podepsat darovací smlouvu elektronicky, což urychlilo administrativní proces.“

 

O podporu ve třetím kole si domácnosti musely zažádat. Žádat mohli všichni lidé žijící v Hruškách, kterým chyběly finanční prostředky na efektivní obnovu svého bydlení. Při vyhodnocování žádostí Diakonie přihlížela především k sociální potřebnosti žadatelů a také k dosavadní výši podpory, kterou lidé dostali z dalších zdrojů.

 

Z 56 podpořených žádostí 38 rodinám vyplácela finanční podporu ze své sbírky přímo Diakonie v celkové výši 7 990 000 Kč. Další prostředky pro obyvatele Hrušek dodala Nadace Via, Nadační fond Českého rozhlasu a Armáda spásy.

  • Nadace Via – 8 rodin, 2 000 000 Kč
  • Nadační fond ČRo – 8 rodin, 1 725 000 Kč
  • Armáda spásy – 2 rodiny, 900 000 Kč

Celkově Diakonie ze své sbírky lidem po tornádu vyplatila přes 23 mil. Kč. Další 2,5 mil. Kč, které má organizace na kontě, využije na revitalizaci veřejného prostoru v Hruškách v lokalitě „Na rybníčku“.

První kolo finanční podpory (červenec 2021)

11 600 000 Kč

Druhé kolo finanční podpory (srpen 2021 – září 2021)

3 502 786 Kč

Třetí kolo finanční podpory (prosinec 2021 – únor 2022)

7 990 000 Kč

Celkem

23 092 786 Kč

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)