Ohlédnutí za povodněmi v Šumvaldu

24. listopadu 2020
Ohlédnutí za povodněmi v Šumvaldu
24. listopadu 2020 - Ohlédnutí za povodněmi v Šumvaldu

V červnu tohoto roku zasáhly Uničovsko ničivé povodně. Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE se vedle místních samospráv, složek integrovaného záchranného systému a dalších neziskových organizací zapojilo do pomoci zasaženým obyvatelům. Nejvíce Středisko působilo v obci Šumvald, kde dobrovolníci odklízeli bahno, čistili domy a zahrady, popřípadě oklepávali omítky. Pro obyvatele zasažených domů to neznamenalo pouze ušetření spousty práce, ale i psychickou podporu v těžkých časech. 

Dohromady pracovali dobrovolníci v 17 zaplavených domácnostech, především seniorů a jiných sociálně potřebných rodin (v mnoha z nich i několik dní po sobě). Celkem bylo odpracováno 445 hodin dobrovolnické práce.

104458325_3067001606699331_3335030969932411109_n (1)

Po skončení dobrovolnických prací následovala i pomoc s vysoušením a veřejná sbírka, která byla mezi zasažené obyvatele rozdělena na konci října a začátku listopadu. 

Celkem bylo z veřejné sbírky podpořeno 27 domácností, mezi které bylo rozděleno 197 100 . Nejvíce bylo finančně podpořeno domácností ze Šumvaldu a jeho místní části Břevenec (17 domácností), dále pak z Dolní Loučky (7 domácností), Dolní Libiny (2 domácnosti) a Oskavy (1 domácnost).

Tato práce by nebyla možná bez našich podporovatelů a dobrovolníků, kterým patří obrovský dík. Další podrobnosti o zapojení Střediska do pomoci po povodních v roce 2020 najdete ve Zprávě o humanitární pomoci Střediska.

Zpráva o humanitární pomoci Střediska

Dobrovolnický program je realizován za finanční podpory GŘ Hasičského záchranného sboru a Ministerstva vnitra ČR.

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)