Pět let od povodní. Diakonie sází na prevenci

6. června 2018

Diakonie ČCE, významný poskytovatel sociálních služeb a humanitární pomoci, se dlouhodobě zapojuje do odstraňování následků humanitárních katastrof. Při poslední velké povodni v ČR, která přesně před pěti lety zasáhla 930 obcí včetně velkých měst, Diakonie finančně pomohla 155 rodinám a na postižená místa vyslala téměř dvě stovky dobrovolníků. Dnes Diakonie organizuje unikátní program „Odolná obec“, jehož cílem je připravit obce na mimořádné události.

Pět let od povodní. Diakonie sází na prevenci
6. června 2018 - Pět let od povodní. Diakonie sází na prevenci

Při povodních v květnu a červnu 2013 rozdělila Diakonie 4 953 000 Kč ze sbírek a příspěvků mezi 155 postižených rodin a domácností v Královéhradeckém a Ústeckém kraji. Do manuálního odklízení povodňových škod se zapojilo 184 dobrovolníků. Od prvních hodin povodně též fungovala krizová infolinka, která celkově odbavila 213 požadavků.

Rady pamětníků: odklidit vodě, co jde, a nebrečet

dobrovolníci v Českých KopistechČeská republika se nepotýká jen s velkými povodněmi. Různé menší přírodní katastrofy zasahují naši zemi každý rok. Jedná se o lokální bleskové povodně, ale i vichřice či dokonce tornáda. Živelním katastrofám se nevyhneme, ale můžeme jednat tak, aby jejich následky byly co nejmenší. Proto Diakonie spustila unikátní projekt Odolná obec. Jeho cílem je připravit obce a jejich obyvatele na mimořádné události. Co například doporučují lidé, kteří za sebou mají zkušenosti velkých povodní? „Odklidit vodě, co odklidit jde, to je jedna věc. A druhá věc – když člověk vidí následky, tak nebrečet. Pokud nejde o život, tak všechny škody jdou nahradit,“ říká paní Edeltraut Hrůzová, jedna z obyvatelek Křešic na Litoměřicku, které povodně zasáhly obzvlášť silně a opakovaně. Unikátní rozhovory s pamětníky sledujte zde.

Odolná obec je ta, která je připravená

Projekt Diakonie Odolná obec podporuje obce v tom, aby se na živeln2013-06-02 Rudník (2)í katastrofy všestranně připravily. V Křešicích například Diakonie přispěla na dokončení revitalizace Zahořanského rybníka a podpoří také zpracování revize odtokových poměrů v obci. V nedalekém Štětí zase místní sdružení dobrovolných hasičů obdrží nové elektrocentrály, protipovodňové vaky, čerpadla a další technické vybavení. Součástí projektu, do něhož se dále zapojily obce Rudník či Plaňany, jsou i výukové programy na základních školách. Projekt realizuje Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE. To se věnuje také školení dobrovolníků, jež připravuje na pomoc při případných povodních v budoucnu. Více na www.odolnaobec.czwww.povodne.diakonie.cz

O Diakonii ČCE

Diakonie pomáhá tisícům lidí u nás i ve světě. Je druhou největší nestátní organizací, která v České republice poskytuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby. Na více než 130 místech v celé zemi pomáhá lidem v nepříznivých situacích. Podporuje rodiny s dětmi, provozuje nízkoprahové kluby, azylové domy, občanské poradny, zřizuje chráněná pracovní místa a pomáhá lidem s postižením, pečuje o seniory a doprovází umírající. Diakonie také organizuje humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci v zahraničí.

Kontakt

Pavel Hanych, 38AIT64WH_vk1~da05pJ, tel. 608 880 579

Tisková zpráva ke stažení

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
2013 jsme pomáhali ve 0 obcích likvidovat následky povodně
2013 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám