Poděkování dobrovolníkům a ohlédnutí za rokem 2020

17. prosince 2020

Letošní rok se chýlí ke svému konci, byl to rok náročný a nabitý akcemi. Mimořádné události, jakými byly přívalové povodně na Moravě nebo pandemie Covid-19, ukázaly, jak důležitá je pro společnost role dobrovolníků. Chceme jim proto především poděkovat, že jsou součástí našeho programu a podílejí se tak na pomoci potřebným v nesnadných situacích.

Ve složitých časech je povzbuzující setkat se s ochotou dobrovolníků pomáhat, s jejich solidaritou a sounáležitostí. Ceníme si této spolupráce, jejich aktivního zapojení i toho, že se věnují vzdělávání a zvyšují tak svoje dovednosti pomáhat a podporovat lidi tam, kde je to třeba.

Poděkování dobrovolníkům a ohlédnutí za rokem 2020
17. prosince 2020 - Poděkování dobrovolníkům a ohlédnutí za rokem 2020

Dobrovolnická pomoc lidem zasaženým povodní v Šumvaldu

Přívalové deště v červnu způsobily povodně v několika krajích. Uničovsko v Olomouckém kraji zasáhla přívalová povodeň v takovém rozsahu, že bylo nutné zapojit kromě složek Integrovaného záchranného systému také armádu, nevládní neziskové organizace a dobrovolníky.

Zřídili jsme humanitární základnu, odkud jsme organizovali dobrovolnickou pomoc v obci Šumvald. Během 13 dnů se do pomoci zapojilo 26 dobrovolníků, kteří v 17 domácnostech odpracovali celkem 445 hodin dobrovolnické práce. Pomoc jsme směřovali především do domácností seniorů a osamělých lidí, kterým už docházely síly.

Nasazení, se kterým dobrovolníci lidem pomáhali, zaslouží obdiv. Byla to náročná práce, která ale zároveň nesla pocit hlubokého smyslu. Věříme, že pro dobrovolníky jejich pomoc neznamenala pouze práci, ale i zkušenost, ze které mohou čerpat i ve svém dalším životě.
Přečtěte si zprávu o humanitární pomoci Diakonie ČCE v Šumvaldu.

běleč2 pro news

Školení dobrovolníků

V roce 2020 jsme pro dobrovolníky uspořádali 3 jednodenní a 1 třídenní školení. Jednodenní školení byla zaměřena na poskytování psychické první pomoci lidem v náročné životní situaci. Pod vedením zkušených lektorů se dobrovolníci naučili, jak rozpoznat člověka v krizi, jak s ním komunikovat, co takový člověk potřebuje, a co s ním naopak nedělat.

Na třídenním školení v Bělči nad Orlicí jsme měli možnost zhodnotit a sdílet s dobrovolníky zkušenosti z povodní v Šumvaldu. Dobrovolníky jsme seznámili s tím, jak funguje humanitární základna a jak postupujeme při monitorování domácností v zaplaveném území. Proškolili jsme je také v tom, jak bezpečně zacházet s technikou. Pod vedením lektorů z První pomoc živě se dobrovolníci zážitkovou formou proškolili v poskytování zdravotnické první pomoci a vyzkoušeli si své znalosti při simulaci dopravní nehody.

Školení v příštím roce

Ve školení dobrovolníků bychom chtěli pokračovat i v roce 2021. O termínech jejich konání vás budeme informovat prostřednictvím newsletterů a informací na našich webových stránkách.

parta z tůní_pro news

Víkendové akce s dobrovolníky - "Věnuji čas krajině: Jihlavské mokřady"

V srpnu se dobrovolníci zapojili do dvou víkendových akcí, které se věnovaly tématu krajiny a její schopnosti zadržovat vodu. Zdravá krajina je odolnější vůči suchu, dokáže absorbovat vodu při přívalových deštích a předcházet bleskovým povodním.
Ve spolupráci se spolkem Mokřady se dobrovolníci zapojili do údržby mokřadů, vykopali nové tůně a prošli mokřadní lokality na odborné exkurzi.
Přečtěte si článek, kde najdete podrobnější informace.

Děkujeme vám všem za spolupráci a těšíme se na další setkávání se známými tvářemi i s novými dobrovolníky v nadcházejícím roce.

Školení dobrovolníků se konají za finanční podpory GŘ Hasičského záchranného sboru.

hzs_logo

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)