Pomoc po záplavách: Kam putuje veřejná sbírka Diakonie ČCE?

Humanitární pracovníci a školení dobrovolníci Diakonie se v posledních týdnech po ukončení odklízecích prací v terénu intenzivně zabývají šetřením a vyhodnocením škod v konkrétních domácnostech. Uvolnění finanční pomoci lidem nejvíce zasaženým povodněmi zahájí Diakonie už v srpnu. Výtěžek letošní povodňové sbírky přitom už v červenci přesáhl 5 miliónů, kromě sympatizující veřejnosti sbírku významně podpořily také kulturní projekty a partnerské organizace. Pomoci obětem živelných katastrof se Diakonie věnuje od r. 1997 a rozdělila dosud přes 67 mil. korun.

Pomoc po záplavách: Kam putuje veřejná sbírka Diakonie?
Pomoc po záplavách: Kam putuje veřejná sbírka Diakonie ČCE?

Šetření pro poskytnutí finanční pomoci probíhá ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi (ADRA, Člověk v tísni) ve snaze, aby se pomoc dostala ke všem potřebným, aby se přitom činnost těchto organizací navzájem nepřekrývala a prostředky byly poskytnuty transparentně a spravedlivě.

Diakonie provádí od července 2013 monitoring v domácnostech v následujících obcích:

Terezín, České Kopisty, Nové Kopisty, Počáply, Rudník, Hostinné, Nová Paka, Stará Paka, Svoboda nad Úpou, Čermná, Dolní Olešnice a Horní Olešnice.

Kritériem pro udělenou výši pomoci je přitom v rámci Diakonie míra zasažení (výška vody v objektu a jeho technický stav) a sociální potřebnost rodiny.

 

„V těchto dnech končíme šetření v rodinách na Terezínsku. Prošli jsme tu 204 domácností a 30 nám jich ještě zbývá. Po domluvě s radnicí jsme právě začali s šetřením v Rudníku a okolí. Pomoc v této oblasti jsme nechali na konec, protože se jedná o lokalitu, kde velmi dobře funguje pomoc obcí a měst. Tady provádíme pro představu šetření v dalších 163 domácnostech,“ vysvětluje k situaci v terénu koordinátorka humanitární pomoci Diakonie ČCE Eva Bucharová.

V prvních dvou srpnových týdnech budou humanitární pracovníci kontaktovat zbývající domácnosti, kde se ještě čeká na vyjádření pojišťoven. Každé domácnosti je v závěru šetření zaslána darovací smlouva a po jejím podpisu pošle Diakonie peníze na účet.

 

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2020 0 hodin dobrovolnické práce při povodních na Uničovsku
2020 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám