Pozvánka na besedu Pestrá krajina s Danielem Pitkem, sedlákem pod Milešovkou

1. června 2021

Zveme Vás na besedu Pestré krajiny s Danielem Pitkem, sedlákem z Milešovky.

Na besedě se dozvíte, jak zadržovat vodu v krajině. Jak se bránit suchu. Jak hospodařit v souladu s přírodou a ekologickými principy. Jak v krajině skloubit potřeby člověka a přírodních druhů.

Beseda se bude konat v sále Kulturního domu v Chodounech 22. 6. 2021 od 18:00.

Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno.

Registrace na besedu 22.6.2021

Pozvánka na školení Psychické první pomoci v červnu 2021
1. června 2021 - Pozvánka na besedu Pestrá krajina s Danielem Pitkem, sedlákem pod Milešovkou

V roce 2018 vyhlásila Asociace soukromého zemědělství ČR poprvé program Pestrá krajina, jehož smyslem je poukázat na to, jak sedláci na rodinných farmách přemýšlejí o svém hospodaření jako celku a přes nelehké byrokratické překážky či nedostatek času neváhají realizovat na svých farmách a v jejich okolí pestré osevní postupy, vysévat biopásy, budovat drobné vodní nádrže, obnovovat či vysazovat nové sady, remízky či aleje, nakládat šetrně s půdou a dělat mnoho dalších opatření prospěšných pro krajinu, životní prostředí a celou společnost.

Hlavní myšlenkou programu je poukázat na skutečnost, že řešení problémů v krajině může spočívat zejména v návratu sedláka na venkov. V podstatě pouze ten může odpovědně, s dlouhodobou vizí, podle znalostí daného místa, s respektem k jeho citlivým složkám a s uvažováním v přirozeném kontextu generačního předávání výsledků své práce uplatňovat konkrétní vhodné postupy hospodaření na zemědělské půdě.

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)