Pozvánka na besedu Sucho a povodně s Vítem Rousem

3. června 2021

Rádi bychom Vás pozvali na besedu Sucho a povodně dvě strany téže mince s Vítem Rousem.

Jaké jsou vhodné úpravy v okolí obce Chodouny a Lounky? Proč jsou tato opatření důležitá a co přinesou občanům?

Beseda se bude konat v sále Kulturního domu v Chodounech 29.6.2021 od 18:00.

Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno. 

Registrace na besedu 29.6.2021 ZDE

Pozvánka na besedu Sucho a povodně
3. června 2021 - Pozvánka na besedu Sucho a povodně s Vítem Rousem

Téma besedy bude vycházet z činností, kterým se Ing. Rous věnuje:

 • REVITALIZACE TOKŮ
  • Snažíme se, aby technicky upravené vodní toky byly opět s přirozeným hydraulickým režimem a mohly tak být znovu domovem mnoha vodních organismů.
 • RYBNÍKY A JEZÍRKA
  • Navrhujeme rekonstrukce starých (nefunkčních) rybníků, kterých je stále v krajině spousta a také prosazujeme výstavbu nových nádrží, tůní a přírodních jezírek.
 • MOKŘADY A RAŠELINIŠTĚ
  • Máme blízký dobrovolnický vztah k revitalizaci rašelinišť v Krušných horách a navrhujeme a zajišťujeme tyto revitalizace i jako profesionálové.
 • PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
  • Převážně v rámci návrhu komplexních pozemkových úprav zajišťujeme návrh protierozních opatření s důležitým zřetelem na začlenění takových opatření do krajiny.
 • PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
  • Navrhujeme zejména tzv. přírodě blízká protipovodňová opatření, která mají úzký vztah k oboru revitalizace toků a budování malých vodních nádrží a krajinařině jako takové.
 • HYDROLOGICKÉ MODELOVÁNÍ
  • Pro zajištění uvedených činností jsme schopni vytvářet hydrologické a hydraulické modely řešených území a vodních toků. Naší specialitou je 2D hydrodynamické modelování.

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)