Pozvánka na online školení psychické první pomoci

6. dubna 2021

Zveme vás na školení psychické první pomoci, které je určeno všem dobrovolníkům, kteří chtějí pomáhat při povodních i jiných mimořádných událostech.

Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace je stále vážná a stále je nutné spolupracovat na jejím zvládnutí, školení proběhne v online prostředí.

Zaměří se na poskytování psychické první pomoci lidem v krizi. Povede ho lektor, terapeut a krizový intervent Mgr. Peter Porubský.

modré tlačítko 28-4

KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA. Můžete se přihlásit jako náhradník.

Školení psychické první pomoci se uskuteční 28. 4. 2021
Bude se konat od 9:00 do 16:30. Pro účastníky bude zdarma.
Kapacita je 12 dobrovolníků.
Toto školení se uskuteční online. Odkaz pro připojení pošleme pouze přihlášeným dobrovolníkům!
Přihlašujte se prosím do 21. 4. 2021.

Pozvánka na online školení psychické první pomoci
6. dubna 2021 - Pozvánka na online školení psychické první pomoci

Co se na školení naučíte?

  • Jak poskytnout podporu lidem v náročné situaci.
  • Seznámíte se se základy krizové komunikace.
  • Dozvíte se, jak rozpoznat člověka, který prodělal šok, a jak s ním zacházet.
  • Naučíte se, jak zacházet s vlastními emocemi, jak si nastavit hranice a jak se postarat o sebe v situaci, kdy pomáháte druhým.

Toto školení se uskuteční za finanční podpory GŘ Hasičského záchranného sboru.

hzs_logo

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)