Pozvánka na víkendové školení povodňových dobrovolníků v Bělči nad Orlicí

31. srpna 2020

V letošním roce zasáhly naši republiku ve velké míře bleskové povodně a pomoc dobrovolníků se stala pro mnoho lidí nezbytnou. Ověřili jsme si, jak důležité je udržovat naši připravenost i připravenost dobrovolníků, kteří tak dokážou v případě mimořádné události účinně pomoci.

I v této souvislosti jsme rádi, že můžeme pozvat naše dobrovolníky i další zájemce na víkendové školení dobrovolníků do malebné Bělče nad Orlicí.

Pozvánka na víkendové školení v Bělči nad Orlicí 2020
31. srpna 2020 - Pozvánka na víkendové školení povodňových dobrovolníků v Bělči nad Orlicí

Letošní program bude vycházet ze zkušeností, které jsme získali při dobrovolnické pomoci lidem zasaženým bleskovou povodní v Šumvaldu. O ní jsme přinášeli pravidelné informace a články, jako je například zde. Kromě sdílení zkušeností si dobrovolníci vyzkouší, jak poskytnout zdravotnickou první pomoc, a seznámí se s tím, jak správně postupovat při obnově domů po povodních a jak bezpečně používat techniku.

modré tlačítko Běleč

Co se na školení naučíte?

  • sdílení zkušeností z dobrovolnické pomoci při povodních i v dalších zátěžových situacích, psychohygiena a práce v týmu (Mgr. Martin Pešek, krizový intervent SOS centra Diakonie ČCE)
  • zdravotnická první pomoc – zážitkovou formou v terénu (První pomoc živě)
  • práva a povinnosti dobrovolníka
  • fungování humanitární základny, postupy při obnově zaplavených domů, bezpečnost při práci s povodňovou technikou

Kapacita školení je 15 dobrovolníků, účast na školení je zdarma. Diakonie ČCE zajišťuje dobrovolníkům ubytování a stravování (v Táboře JAK Běleč nad Orlicí) a také pojištění.

Vaše dotazy směřujte na koordinátorku dobrovolníků na email dobrovolnici@diakoniespolu.cz nebo telefon 731 457 685.

Těšíme se na setkání s vámi!

Tým české humanitární sekce Diakonie ČCE

Školení se koná za finanční podpory GŘ Hasičského záchranného sboru.

hzs_logo

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)