Proběhlo třídenní školení povodňových dobrovolníků v Bělči nad Orlicí

30. září 2020

Třetí zářijový víkend se sešlo dvanáct povodňových dobrovolníků na třídenním školení v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí.

Páteční blok jsme věnovali připomenutí červnových povodní v Šumvaldu. Znovu jsme měli příležitost poděkovat dobrovolníkům za jejich ochotu a nasazení při poskytování humanitární pomoci v zasažených domácnostech. Prohlédli jsme si fotografie z míst, kde dobrovolníci pomáhali, a znovu jsme si uvědomili, jak je dobrovolnická pomoc pro lidi zasažené povodní zásadní.

Proběhlo třídenní školení povodňových dobrovolníků v Bělči nad Orlicí
30. září 2020 - Proběhlo třídenní školení povodňových dobrovolníků v Bělči nad Orlicí

Během sobotního dopoledne, které vedl krizový intervent SOS Centra Diakonie ČCE Martin Pešek, měli dobrovolníci příležitost sdílet své zážitky a zkušenosti více do hloubky a zamyslet se nad tím, co pro ně dobrovolnictví znamená, co je motivuje a co jim přináší. Důležitým se ukázalo téma vlastních hranic, jak si je uvědomit a jak si je nastavit. Cenným výstupem byla také zpětná vazba od dobrovolníků pro tým české humanitárky Diakonie ČCE. Ta bude podkladem pro další rozvoj dobrovolnického programu.

Sobotní odpoledne bylo věnováno zdravotnické první pomoci pod vedením zkušených lektorek z První pomoci Živě. Dobrovolníci si na praktických příkladech vyzkoušeli, jak rozpoznat zdravotní stav člověka, který potřebuje bezodkladnou první pomoc, a jak ji poskytnout. Dozvěděli se, že prioritou laického záchranáře je dbát o svou vlastní bezpečnost a jak se chránit. Nově nabyté znalosti dostali možnost vyzkoušet při simulaci dopravní nehody. Včasné poskytnutí první pomoci znamená záchranu života.

IMG_9538 IMG_9576 PP živě

V neděli jsme se s dobrovolníky věnovali tomu, jak funguje humanitární základna Diakonie ČCE, jak provádíme monitoring zasažené oblasti a proč při tom spolupracujeme s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Mluvili jsme také o tom, jak komunikujeme s lidmi, kteří potřebují dobrovolnickou pomoc. Pozornost jsme také věnovali zásadám bezpečnosti práce s povodňovou technikou a tématu obnovy domů po povodních. 

Víkendové školení bylo nabité programem, přineslo hodně nových poznatků a bylo ve znamení milých setkání. Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich pomoc při letošních povodních i za jejich ochotu dozvídat se o dobrovolnické pomoci něco nového.

Školení dobrovolníků se konalo za finanční podpory GŘ Hasičského záchranného sboru.

hum zakladny Diak tým IMG_9444

hzs_logo

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)