Psychická první pomoc: Průvodce pro terénní pracovníky

17. září 2019

Když vidíme místo zasažené mimořádnou událostí, jako jsou třeba povodně, to první, čeho si většinou všimneme, jsou materiální škody – zaplavené ulice, zničená obydlí a někdy dokonce i zranění lidé. Oprava škod či lékařská pomoc však nejsou mnohdy to jediné, co lidé v zasažených oblastech potřebují. Důležitá je často také psychická první pomoc, která ovšem není tak snadná, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Psychická první pomoc: Průvodce pro terénní pracovníky
17. září 2019 - Psychická první pomoc: Průvodce pro terénní pracovníky

Je totiž velmi těžké si zcela představit, čím si lidé v postižených oblastech právě prochází, a ještě těžší je pak najít ta správná slova, kterými bychom je mohli podpořit. Ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy jsme proto vydali český překlad široce uznávané praktické příručky Světové zdravotnické organizace Psychická první pomoc: Průvodce pro terénní pracovníky.

Ke stažení

Průvodce je určen těm, kteří pracují s lidmi při mimořádných událostech, a slouží jako vodítko pro poskytování psychické první pomoci – jak rozpoznat člověka, který potřebuje psychickou první pomoc, jak s ním komunikovat, co v jednotlivých situacích dělat a čeho se naopak vyvarovat. Osvojené znalosti si mohou čtenáři procvičit v závěrečných kapitolách nabízejících modelové situace mimořádných a krizových situací, včetně návrhů toho, co v dané situaci dělat a říkat.

Příručka je psána stručně, srozumitelně a nabízí rovněž spoustu příkladů a ilustrací, díky čemuž je nesmírně užitečným vodítkem při poskytování psychické první pomoci třeba pro dobrovolné hasiče, zástupce obcí, místní obyvatele či dobrovolníky pomáhající při povodních.  

Příručka vznikla ve spolupráci v Evangelickou teologickou fakultou, za finanční podpory Diakonie Katastrophenhilfe a projektu Tváře migrace financovaného Evropskou komisí.

 

  

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)