Psychosociální pomoc při mimořádných událostech

Akreditovaný dvoudenní kurz

16 hodin (2 dny)

Termín

10. - 11. 9. 2018

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditované školení - Psychosociální pomoc při mimořádných událostech
10. července 2018 - Psychosociální pomoc při mimořádných událostech

O kurzu

Kurz se zabývá tématy člověka v akutní krizové situaci. Absolventi kurzu se naučí rozpoznávat projevy akutního stresu na úrovni těla, emocí, myšlení a chování u zasaženého člověka. Získají kompetence pro psychickou stabilizaci takto zasaženého člověka, dovednosti prosadit a naplnit jeho aktuální potřeby tak, aby byly posíleny, nebo znovu nastartovány jeho vlastní zvládací mechanismy. Osvojí si základní postupy první psychické pomoci.

V rámci komunikace s klientem si účastníci kurzu doplní a procvičí dovednosti aktivního naslouchání, kladení otázek, podpory emocí (zvládání strachu, pláče, paniky, agrese apod.) a neverbální komunikace v různých situacích.

Dle pracovního zaměření účastníků kurzů budou jednotlivá témata specifikována také s ohledem na specifické skupiny osob, s nimiž pracují, jako např. senioři, děti, osoby s postižením apod. V neposlední řadě bude výuka věnována také zvládání vlastního stresu pomáhajících a duševní hygieně jednotlivců i podpoře kolektivu.

Účastníky také seznámí s postupy humanitární pomoci při mimořádných událostech (povodních). Naučí se zásady práce s aplikací Inspecto, která se používá při monitoringu potřeb zasažených domácností.

Kurz bude probíhat interaktivní formou s využitím PPT prezentací, videí, prezentací kasuistik, praktického nácviku dovedností, řešení úkolů ve skupinkách aj.

Na kurz se přihlaste nejpozději do 30.8.2018 pomocí tohoto odkazu.

Čas konání

9:00 - 16:00 hod

Lektor

 kpt. Mgr. Soňa Pančochová (HZS Zlínského kraje)

Akreditace

MPSV

Koordinátor kurzu

Naděžda Zajko, tel.: 732 485 550, dobrovolnici@diakoniespolu.cz

Kurz pořádáme zcela zdarma za finanční podpory Středočeského kraje.

Středočeský kraj

Pomáhejte s námi při povodních

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 vyškolených dobrovolníků
2013 jsme pomáhali ve 0 obcích likvidovat následky povodně
2013 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám