Rok po přívalové povodni v Šumvaldu

7. června 2021

Přívalové deště v červnu 2020 způsobily povodně v několika krajích. Obec Šumvald v Olomouckém kraji zasáhla v noci 7. 6. 2020 přívalová povodeň, která vyplavila na 280 domů. A vyžádala si i nejvyšší cenu. Připravila o život 2 lidi.

Podívejte se na krátké video, kde vzpomínáme spolu s dobrovolníky na naši práci v Šumvaldu.

 

Do pomoci lidem zasaženým velkou vodou se okamžitě zapojila samospráva, armáda, integrovaný záchranný systém i nevládní organizace včetně Diakonie.

Zřídili jsme humanitární základnu, odkud jsme organizovali dobrovolnickou pomoc v obci Šumvald. Během 13 dnů se do pomoci zapojilo 25 dobrovolníků, kteří v 17 domácnostech odpracovali celkem 445 hodin dobrovolnické práce. Pomoc jsme směřovali především do domácností seniorů a osamělých lidí, kterým už docházely síly.

Podíleli se na vyhledávání potřebných domácností a poskytovali psychickou podporu zasaženým lidem. Z našich humanitárních skladů jsme zapůjčili vyplaveným domácnostem vysoušeče. Poskytovali jsme také technické poradenství při obnově domů. Z veřejné sbírky jsme podpořili 27 nejvíce zasažených domácností v celkové výši 197 100 Kč.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhali spolu s námi. Nasazení, se kterým se zapojili, zaslouží obdiv. Byla to náročná práce. Věříme, že pro dobrovolníky jejich pomoc neznamenala pouze práci, ale i zkušenost, ze které mohou čerpat i ve svém dalším životě. Děkujeme dárcům za finanční podporu.

Naším dobrovolníkem se můžete stát i vy, přidejte se!

 

Rok po přívalové povodněmi na Olomoucku
7. června 2021 - Rok po přívalové povodni v Šumvaldu

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)