Školili jsme dobrovolníky, jak poskytovat psychosociální první pomoc

25. října 2019

V polovině října se u nás konalo celodenní školení psychosociální první pomoci pod vedením zkušené lektorky Kristýny Farkašové. Hlavním cílem bylo připravit dobrovolníky na různorodé situace, se kterými se mohou setkat v místě mimořádné události. Získané zkušenosti však využijí i v každodenním životě.

Školili jsme dobrovolníky, jak poskytovat psychosociální první pomoc
25. října 2019 - Školili jsme dobrovolníky, jak poskytovat psychosociální první pomoc

Dobrovolníci se například dozvěděli, jak se vypořádat s agresivním chováním ze strany ostatních, jak zvládat vlastní vztek nebo jak se vyrovnat s vnitřní panikou, a to nejen při povodních.  

Lektorka účastníky po celou dobu aktivně zapojovala skrze jednoduchá fyzická cvičení a vzájemné interakce. Dobrovolníci si mohli vyzkoušet nácvik komunikace s člověkem zasaženým mimořádnou událostí, do kterého se lektorka stylizovala. Po tomto cvičení nechyběla ani zpětná vazba, jejímž smyslem bylo upevnit si vhodné komunikační postupy při jednání s lidmi v krizové situaci.   

Na závěr dne si dobrovolníci ještě vyzkoušeli aplikaci Inspecto, která se používá při monitoringu škod v domácnostech zasažených povodněmi. Díky elektronické formě záznamu tak při pomáhání šetříme čas i životní prostředí.

Těší nás, že odezva ze strany zúčastněných dobrovolníků byla jednoznačně pozitivní. Nejvíce dobrovolníci oceňovali praktické využití školení a přátelský přístup lektorky. „Lektorka Kristýna byla úžasná. Jsem opravdu nadšený a plný nových dojmů. Máte tu pěkné prostředí. Děkuji za krásný den“, zhodnotil školení jeden z účastníků.   

Školení bylo uspořádáno za podpory Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.

hzs_logo

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)