V Litoměřicích jsme proškolili nové dobrovolníky

11. června 2018

Když přijdou povodně, potřeba je každá ruka, i dobrovolníků. To si uvědomuje i Diakonie – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, která s dobrovolníky dlouhodobě pracuje, snaží se je motivovat a připravovat tak, aby dokázali lidem zasaženým povodněmi pomáhat. Kromě toho také pracuje s obyvateli nejvíce zranitelných obcí v České republice a zajišťuje připravenost techniky potřebné pro odstraňování škod po povodních.  Přestože se tyto činnosti mohou na první pohled zdát jako rutinní, při příchodu povodní mají nenahraditelnou roli v tom, jak rychle a v jakém rozsahu je Diakonie schopna poskytnout pomoc. A dokonce, jak některým škodám i zabránit.

V Litoměřicích jsme proškolili nové dobrovolníky
11. června 2018 - V Litoměřicích jsme proškolili nové dobrovolníky

školení dobrovolníků v Litoměřicích„Abychom posílili naši síť dobrovolníků připravených reagovat na případné povodně, rozhodli jsme se letos proškolit na 50 dobrovolníků, kteří by dokázali lidem zasaženým povodněmi pomoci a zajišťovali by například monitoring jejich potřeb. Víme, že to není snadný cíl, ale věříme, že to zvládneme,“ okomentovala plány na letošní rok Naděžda Zajko, koordinátorka dobrovolníků. První takovéto školení se uskutečnilo v předposledním dni v květnu v příjemné atmosféře diakonické čajovny Hóra v Litoměřicích.

První psychosociální pomoc a rodina Jezírkových

Úvodním tématem školení bylo představení problematiky povodní obecně: proč k nim dochází a jaká je role integrovaného záchranného2B systému nebo neziskových organizací. Poté si účastníci rozšířili znalosti v oblasti první psychosociální pomoci, dozvěděli se, jaké mohou být potřeby lidí zasažených povodněmi, a v modelových situacích si vyzkoušeli, jak s nimi komunikovat.  Právě možnost vyzkoušet si modelové situace z terénu uváděli dobrovolníci jako jednu z nejpřínosnějších částí školení, stejně tak práci s aplikací Inspec.to. Tento nástroj pro sběr dat a monitorování potřeb domácností si dobrovolníci otestovali na modelové situaci rodiny Jezírkových, jejíž dům byl zasažen povodní.

Cenní partneři

Organizace tohoto i následujících školení se však neobejde bez partnerů. Tímto bychom rádi poděkovali Tomášovi Doležalovi, lektorovi tohoto školení, za jeho čas i skvělé lektorské schopnosti. Jak potvrdila paní Lucie: „Školení bylo velice zdařilé, a to hlavně díky vynikajícím lektorským schopnostem pana Tomáše.“ Také bychom velmi rádi poděkovali GŘ Hasičského záchranného sboru, který Diakonii dlouhodobě pomáhá připravovat se na povodně a i v tomto roce finančně podpořil naše aktivity v této oblasti. V neposlední řadě bychom velmi rádi poděkovali všem zúčastněným dobrovolníkům, mezi nimiž byli sociální pracovníci, strážníci městské policie i další lidé, kteří mají chuť pomáhat, a to je dobře.

Co plánujeme do budoucna?

Tímto školením však nekončíme. Ještě v červnu uspořádáme toto školení v Plzni, další pak na podzim v Českých Budějovicích a ve Středočeském kraji. Školit bychom také chtěli on-line dobrovolníky, kteří by dokázali komunikovat s lidmi, jež vyhledají pomoc na sociálních sítích. Na podzim zorganizujeme také školení pro ty, kteří se nebojí pomáhat s lopatou v ruce anebo s technikou, kterou máme na likvidaci škod po povodních. Jelikož pomocných rukou není nikdy dost, budeme rádi, když se nám ozvete na dobrovolnici@diakoniespolu.cz. Jen společně s vámi budeme schopni rychle a efektivně reagovat na budoucí povodně.

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
2013 jsme pomáhali ve 0 obcích likvidovat následky povodně
2013 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám