Věnuji čas krajině: Jihlavské mokřady - POZVÁNKA

15. července 2020

V srpnu jsme připravili dvě nové víkendové akce s názvem Věnuji čas krajině. Chceme vám nabídnout příležitost proměňovat naši krajinu tak, aby lépe odolávala povodním i suchu.

Letošní bleskové povodně ukázaly, že naše krajina není připravena zadržet větší objemy vody. Voda z krajiny rychle odtéká, což způsobuje sucho, nebo naopak povodně. Ukazuje se, jak důležité je věnovat se proměně krajiny – zlepšit hospodaření s vodou a dělat taková opatření, která v ní vodu zadrží. Takovými opatřeními jsou například obnova přirozených koryt vodních toků, přerušení meliorací, výsadba nelesní zeleně, zvýšení organické složky v půdě, budování tůní a mokřadů.
A právě na mokřady a tůně se zaměří naše víkendové akce.

Věnuji čas krajině: Jihlavské mokřady
15. července 2020 - Věnuji čas krajině: Jihlavské mokřady - POZVÁNKA

Kdy a kde?
Obě akce se budou konat na Jihlavsku, kde ochránci přírody ve spolku Mokřady již přes deset vykupují pozemky, vytvářejí mokřady, budují tůně a starají se o jejich údržbu.

Věnuji čas krajině: Jihlavské mokřady I. se uskuteční 7. - 9. 8. 2020
Věnuji čas krajině: Jihlavské mokřady II. se uskuteční 14. - 16. 8. 2020

Co vás čeká?
Na obě akce se sejdeme v Jihlavě. Páteční program začne workshopem, kde se dozvíte o důvodech, proč je důležité o krajinu pečovat. V sobotu se vypravíme na mokřady, kde se zapojíme do jejich údržby – hrabání pokosené trávy. Po obědě je připravena exkurze, vedená zástupcem spolku Mokřady. Ten vás provede po místních mokřadech a tůních a vysvětlí vám jejich význam pro krajinu. Nedělní dopoledne bude věnováno opět práci, během které vykopeme novou tůň. Obě akce začínají v pátek od 17 hodin (příjezd od 16:30) do neděle 13 hodin.

Jak se mohu přihlásit?
Pro termín 7. - 9. 8. 2020 se hlaste zde:

Tlačítko mokřady 7-9-8

Pro termín 14. - 16. 8. 2020 se hlaste zde:

Tlačítko mokřady 14-16-8

Kapacita každé akce je maximálně 12 účastníků. Akce je zdarma, hradíme ubytování, stavování i pojištění. Program obou akcí je stejný. Přihlašujte se prosím do 31. 7. 2020.

Kdo akci odborně povede?
Odbornou exkurzi a dobrovolnické práce při údržbě mokřadů a kopání tůní povede hydrobiolog a člen spolku Mokřady Mgr. Jaromír Maštera.
Pokud se chcete dozvědět více o významu vody v krajině, přečtěte si rozhovor s Jaromírem Mašterou v Ekolistu.

Těšíme se na setkání.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku dobrovolníků na emailu dobrovolnici@diakoniespolu.cz

Akce je realizována v rámci projektu SDGs and Migration - Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU, smlouva č. CSO-LA/2018/401-798.

logolink

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)