Věnujeme čas krajině – dobrovolníci pomáhali v mokřadních lokalitách

26. července 2022

V červenci jsme se se skupinou dobrovolníků vypravili do mokřadních lokalit na Jihlavsku, které zde buduje a obnovuje spolek Mokřady.

Věnujeme čas krajině – dobrovolníci pomáhali v mokřadních lokalitách
26. července 2022 - Věnujeme čas krajině – dobrovolníci pomáhali v mokřadních lokalitách

Mokřadní lokality jsou důležitým krajinným prvkem pro zadržování vody v krajině, ochlazování krajiny, obnově malého vodního cyklu a udržování vody v dobré kvalitě. Mokřady a tůně jsou zároveň ekosystémem, který vytváří podmínky pro nejbohatší zastoupení rostlinných a živočišných druhů.

Dobrovolníci se s velkým zájmem a nasazením zapojili do údržby mokřadů a tůní. Odklidili posekanou trávu a vyčistili okolí tůní od náletových dřevin. Obuli si vysoké holínky, brodili se tůněmi a vytrhávali orobinec. Tím pomohli tůně prosvětlit, okysličit, a vytvořili tak vhodnější podmínky pro pestrý život v tůních.

IMG_20220717_110615  IMG_20220716_135226  IMG_20220716_122944

Co se skrývá pod hladinou tůní a jak jsou plné života, jim ukázal a vysvětlil odborník Jaromír Maštera ze spolku Mokřady. Provedl je exkurzí v několika různých lokalitách. Dozvěděli se, jak tyto lokality vypadaly před úpravami, jakým způsobem byla místa v krajině odvodňována, a jaký prospěch mají nové mokřady pro krajinu a život v ní. Viděli hodně druhů obojživelníků a jejich pulců, vodních brouků a larev, obří pulce v různých fází proměny, drobné organismy planktonu i masožravé vodní rostliny.

Tato víkendová akce je součástí ročního dobrovolnického programu Věnuji čas krajině, během kterého se dobrovolníci zapojují do péče o krajinu, vzdělávají se v této oblasti a odnášejí si zajímavé zážitky.

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)