Vyplavené domácnosti stále potřebují pomoc, vyhlašujeme veřejnou sbírku

18. června 2020

Již sedmým dnem pokračujeme v pomoci lidem z obce Šumvald, kterou zasáhla v neděli 7. června blesková povodeň. Voda vyplavila přes 200 domů v pásu 4 km. Přestože již mnoho škod bylo v obci odstraněno, obnova bude dlouhodobá a lidé budou potřebovat naši pomoc. Pomoci zasaženým lidem můžete finančním darem.

Vyplavené domácnosti stále potřebují pomoc, podpořit je můžete jako dobrovolník nebo finančním darem
18. června 2020 - Vyplavené domácnosti stále potřebují pomoc, vyhlašujeme veřejnou sbírku

Finanční dar můžete zaslat na veřejnou sbírku, jejíž prostřednictvím Diakonie ČCE pomáhá lidem v ČR při humanitárních katastrofách, jakými jsou i povodně na Olomoucku.

Číslo účtu: 2100691426/2010, variabilní symbol 200

Dar on-line: www.povodne.diakonie.cz/dar

Dar prostřednictvím DÁRCOVSKÉ SMS:

Stačí na číslo 87 777 poslat SMS ve tvaru:

DMS POMOCPOVODNE 30

DMS POMOCPOVODNE 60

DMS POMOCPOVODNE 90

 

Výtěžek veřejné sbírky pomůže konkrétním lidem a rodinám při obnovně jejich domovů a na zajištění základních životních potřeb (např. na obnovu studní).

Finanční pomoc budeme koordinovat s dalšími neziskovými organizacemi, které v zasažené oblasti působí, abychom zajistili, že se dostane skutečně těm nejpotřebnějším.

„Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zapojili do pomoci: našim dobrovolníkům a koordinátorům, kteří na místě tvrdě fyzicky pracují, i dárcům, kteří se sami začali hlásit a pamatují na potřebné,“ říká Jarmila Dvořáková, vedoucí českého humanitárního oddělení Diakonie.

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2020 0 hodin dobrovolnické práce při povodních na Uničovsku
2020 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám