Základy psychosociální pomoci - monitoring po povodních

6. srpna 2018

 

Termín

Středa 17.10.2018 - od 9:00 do 16:30.

Místo konání

Školící středisko Marianeum, Máchova 7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

 

Přihlásit

Základy krizové intervence - Monitoring po povodních
6. srpna 2018 - Základy psychosociální pomoci - monitoring po povodních

O kurzu

Obecným cílem kurzu je seznámit dobrovolníky s postupy humanitární pomoci při mimořádných událostech. Jeho specifickým cílem je připravit dobrovolníky na provádění monitoringu zasažených domácností, které zasáhla povodeň. Pro dobrovolníka to znamená nelehký úkol, tedy vejít do vytopené domácnosti a dle dotazníku klást poškozeným dotazy k míře zasažení, abychom následně mohli vyhodnotit, jak nejlépe jim můžeme pomoci. Záměrně toto školení proto cílíme na sociální pracovníky, pracovníky charitativní práce, studenty sociálních oborů a také ty, jež našimi školeními již prošli, či mají přímo s povodněmi zkušenost.

Cílem kurzu je posílit dovednosti na straně dobrovolníka - především pak v tom, jak komunikovat s lidmi, kteří se ocitli v krizové situaci. Účastníci kurzu se naučí rozpoznávat projevy akutního stresu na úrovni těla, emocí, myšlení a chování u zasaženého člověka. Získají schopnost zareagovat v úzkých místech rozhovoru, kdy dojde na smutek, pláč, strach, zlost. Naučí se hledat vlastní tělové pohodlí a pracovat s hlasem i dechem. Dále se účastníci dozví, jak zakončit den a jak si udržet vlastní vnitřní rovnováhu.

Kurz bude probíhat interaktivní formou s využitím prezentací, praktického nácviku dovedností či řešení úkolů ve skupinkách. Jeho součástí bude také seznámení s aplikací Inspecto, která se používá při monitoringu potřeb zasažených domácností.

Kurz vede zkušená lektorka, která pracuje jako krizová interventka.

Na kurz se přihlaste nejpozději do 5.10.2018. 

Přihlásit

Lektor

Kristýna Farkašová (web: kristyna.farkasova.net)

Koordinátor kurzu

Naděžda Zajko, tel.: 732 485 550, dobrovolnici@diakoniespolu.cz

Kurz pořádáme zcela zdarma za finanční podpory Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.

hzs_logo

Pomáhejte s námi při povodních

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 vyškolených dobrovolníků
2013 jsme pomáhali ve 0 obcích likvidovat následky povodně
2013 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám