Základy psychosociální pomoci

 

OMLOUVÁME SE, ALE NENÍ MOŽNÉ SE JIŽ NA KURZ PŘIHLÁSIT.

KURZ JE NAPLNĚN.

 

Termín

Pondělí 14.10.2019 - od 9:00 do 16:30.

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

 

Přihlásit

Základy krizové intervence - Monitoring po povodních
Základy psychosociální pomoci

O kurzu

Ve světě, ale i v České republice dochází k mimořádným událostem, kterými mohou být zasaženi jednotlivci, rodiny i celé obce. Mimořádné události prožívají lidé různě a s různou intenzitou. Často potřebují psychosociální první pomoc, kterou může poskytnout každý z nás - dobrovolník, humanitární pracovník, soused.

Cílem kurzu je připravit dobrovolníky, kterí pomáhají při mimořádných událostech, poskytovat psychosociální pomoc. Kurz posílí dovednosti dobrovolníků komunikovat s lidmi, kteří se ocitli v krizové situaci. Účastníci kurzu se naučí rozpoznávat projevy akutního stresu na úrovni těla, emocí, myšlení a chování u zasaženého člověka. Získají schopnost zareagovat v úzkých místech rozhovoru, kdy dojde na smutek, pláč, strach, zlost. Naučí se hledat vlastní tělové pohodlí a pracovat s hlasem i dechem. Dále se účastníci dozví, jak zakončit den a jak si udržet vlastní vnitřní rovnováhu.

Získané dovednosti účastníci využijí při dobrovolnické práci (nejen) při povodních - ať již půjde o pomoc s odklízením škod či provádění monitoringu v zasažených domácnostech. Pro dobrovolníka to znamená nelehký úkol - vejít od zaplavené domácnosti, komunikovat s lidmi v krizové situaci a klást zasaženým otázky, které nám pomáhají vyhodnotit, jak nejlépe pomoci.

Kurz bude probíhat interaktivní formou s využitím teoretických informací a praktického nácviku. Jeho součástí bude také seznámení s aplikací Inspecto, která se používá při monitoringu potřeb zasažených domácností.

Kurz vede zkušená lektorka, která se krizové intervenci dlouhodobě věnuje.

Na kurz se přihlaste nejpozději do 27. 9. 2019. 

Počet míst je omezen. Účast na kurzu je zdarma.

Účastníci kurzu obdrží praktickou publikaci Světové zdravotnické organizace Psychická první pomoc: Průvodce pro terénní pracovníky

Přihlásit

Lektor

Kristýna Farkašová (web: kristyna.farkasova.net)

Koordinátor kurzu

Naděžda Zajko, tel.: 732 485 550, dobrovolnici@diakoniespolu.cz

Kurz pořádáme za finanční podpory Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.

hzs_logo

Pomáhejte s námi při povodních

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
2013 jsme pomáhali ve 0 obcích likvidovat následky povodně
2013 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám