dobrovolníci oříznuté2

Organizovali jsme pomoc dobrovolníků v obci Hrušky na Moravě. Pomáhali jsme s manuálním odklízením následků tornáda, prováděli šetření v zasažených domácnostech, stali se součástí týmu psychologů hasičského záchranného sboru, který nabízel na místě první psychosociální pomoc.

Pokud máte zájem dostávat informace a výzvy pro zapojení dobrovolníků, registrujte se do naší stálé databáze dobrovolníků.

On-line registrace

Dobrovolníci

Pokud velké povodně zaplaví stovky domácností, stane se pomoc dobrovolníků v zasažených domácnostech nezbytně potřebnou. Aby mohla být pomoc poskytnuta včas, koordinovaně a efektivně, spravujeme databázi dobrovolníků, které průběžně školíme v potřebných dovednostech.

Dobrovolnický program

Dobrovolnickou pomoc při povodních zaštiťujeme akreditovaným dobrovolnickým programem. Lidé, kteří mají zájem pomáhat v domácnostech zasažených povodněmi, se mohou registrovat do databáze a připravit se na práci v zaplaveném území prostřednictvím tematických školení. V případě povodní budeme mobilizovat pomoc z řad našich dobrovolníků.

povodně práce3 povodně práce2 povodně práce6 povodně zatopeno 2 povodně dobrovolnice

Co znamená být dobrovolníkem při povodních

Pokud přijde povodeň velkého rozsahu, upozorníme naše dobrovolníky, že budou zasahovat. V místě pomoci zřídíme humanitární základnu, která slouží jako zázemí pro dobrovolníky a odkud je koordinována přímá pomoc v místě.

Dobrovolníci jsou zapojeni přímo při likvidaci povodňových škod, vyklízení zaplavených domácností, odstraňování mokrých omítek, odklízení naplaveného bahna a dalších manuálních činnostech.

V období obnovy dobrovolníci provádějí monitoring zasažených domácností a sbírají informace o potřebách zasažených lidí tak, aby mohla být nasměrována finanční pomoc, kde je to nejvíc potřeba.

Práce dobrovolníka může být náročná fyzicky i psychicky. Dobrovolník proto pomáhá vždy maximálně jeden týden. Každý dobrovolník by měl znát své limity a má právo kdykoliv dobrovolnickou službu ukončit.

 běleč první pomoc 2 běleč psp běleč technika2 školení aktivita školení psp

Co znamená být dobrovolníkem, když povodně nejsou

Povodně nepřichází každý rok, je však jisté, že se vlivem postupující klimatické změny budou opakovat. Proto je potřeba udržovat připravenost. Dobrovolníci, kteří se zaregistrují do naší databáze, se mohou účastnit školení na různá témata, která je lépe připraví na humanitární pomoc v terénu.

 04IMG_9787 05IMG_9721 02P8159510 12BIMG_5217 01P8159518

Dobrovolnické akce o zadržování vody v krajině

Pořádáme dobrovolnické akce zaměřené na zadržování vody v krajině. Chceme tak nabídnout příležitost proměňovat naši krajinu, aby lépe odolávala povodním i suchu. Akce mají praktickou i vzdělávací část. Během praktické části dobrovolníci pomáhají s vytvářením a údržbou krajinných prvků (tůní, mokřadů, alejí a dalších). Vzdělávací část zahrnuje odbornou exkurzi v terénu, přednášku nebo workshop. Akce pořádáme ve spolupráci s odbornými partnery. Přečtete si článek o proběhlých akcích.

Školení dobrovolníků

Každý rok nabízíme registrovaným dobrovolníkům naše školení, na která je zveme prostřednictvím emailového newsletteru.

  • Školení psychosociální první pomoci - dobrovolníci se seznamují se základy krizové komunikace, získávají dovednosti v tom, jak rozpoznat a zacházet s člověkem, který prodělal šok, ale také jak zacházet s vlastními emocemi a jak si nastavit hranice. Přečtěte si o našem školení.
  • Třídenní školení v Bělči nad Orlicí - dobrovolníci navštíví humanitární sklad a učí se práci i bezpečnosti při použití povodňové techniky. Jsou školeni v oblasti hygieny a ochrany zdraví při práci v území kontaminovaném povodňovou vodou a účastní se zážitkového kurzu první zdravotnické pomoci. Seznamují se s tím, jak funguje humanitární základna, jak probíhá zjišťování potřebných domácností a jak komunikovat s lidmi zasaženými povodní. Jak probíhalo poslední školení, si můžete přečíst v našem článku.

Příručky pro dobrovolníky

Pro naše dobrovolníky připravujeme praktické příručky, které jim pomáhají zorientovat se v práci povodňového dobrovolníka. Tyto příručky mohou dobrovolníci získat na našich školeních, ke stažení jsou také na webových stránkách.

kriz komunikace

 

           Komunikace v náročné životní situaci: praktická doporučení pro dobrovolníky - ke stažení

 

 

Screenshot_2019-12-13 000283 pdf             

           Dobrovolníkův průvodce při povodních - ke stažení

           Dobrovolníkův průvodce při povodních - článek

 

 

WHO příručka_verze pro web

       

         Psychická první pomoc - ke stažení

         Psychická první pomoc - článek

 

 

Instruktážní videa pro dobrovolníky

Jak bezpečně pracovat s bouracím kladivem po povodních
Ve videu se dozvíte, k čemu můžete po povodních bourací kladivo použít, jak jej správně sestavit a opět demontovat, jak stroj používat a jaké ochranné pomůcky zvýší vaši bezpečnost.
Zde si přečtěte návod.


Jak bezpečně pracovat s wapkou
Dozvíte se, k čemu se wapka po povodních používá, jak ji sestavit a zase demontovat, jak s ní bezpečně pracovat a jaké ochranné pomůcky a pracovní oblečení zvolit.
Zde si přečtěte návod.


Jak chránit své zdraví při humanitární pomoci po povodních
Ve videu se dozvíte, jaká specifika má práce v zaplaveném území, jak zvolit pracovní oděv a ochranné pomůcky, jaké hygienické zásady dodržovat a jak po ukončení práce ošetřit pracovní pomůcky. Do videa jsme zařadili i specifická hygienická pravidla v době pandemie.

 

Pokud zatím nechcete být dobrovolníkem, ale máte zájem dostávat od nás pravidelné informace o dobrovolnictví, můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru zde:

 

Několik posledních newsletterů: Říjen 2021, Červen 2021, Prosinec 2020

 hzs_logo

Dobrovolnický program je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR - GŘ Hasičského záchranného sboru.

2013 Kly (5)

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)