Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Belgická 22
120 00 Praha 2

telefon: 242 487 827
e-mail: spolu@diakonie.cz
web: diakoniespolu.cz
Facebook: Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Infolinka pro případ povodní

Když potřebujete pomoc nebo ji chcete nabídnout.

tel. 242 487 826 (všední dny, 9 - 17 hod)

Humanitární pomoc v ČR a prevence mimořádných událostí

Mgr. Kateřina Faryadová

Koordinátorka humanitární pomoci v ČR

tel. 605 203 869

faryadova.spolu@diakonie.cz

Kontakt pro média

Mgr. Zdeňka Sobotová

Vedoucí sekce PR a fundraisingu

tel. 730 182 571

sobotova.spolu@diakonie.cz

Pomáhejte s námi při povodních

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 vyškolených dobrovolníků
2013 jsme pomáhali ve 0 obcích likvidovat následky povodně
2013 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám