Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Belgická 22
120 00 Praha 2

telefon: 242 487 827
e-mail: sekretariat@diakoniespolu.cz
web: diakoniespolu.cz
Facebook: Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Infolinka pro případ povodní

Když potřebujete pomoc nebo ji chcete nabídnout.

tel. 242 487 826 (všední dny, 9 - 17 hod)

Humanitární pomoc v ČR a prevence mimořádných událostí

Mgr. Jarmila Dvořáková, Ph.D.

vedoucí sekce humanitární pomoci v ČR

tel. 603 899 929

dvorakova@diakoniespolu.cz

Naděžda Zajko

koordinátorka dobrovolníků

tel. 732 485 550

dobrovolnici@diakoniespolu.cz

Kontakt pro média

Mgr. Pavel Hanych

Vedoucí oddělení komunikace Diakonie ČCE

tel. 608 880 579

hanych@diakonie.cz

Pomáhejte s námi při povodních

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
2013 jsme pomáhali ve 0 obcích likvidovat následky povodně
2013 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám