O nás

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

V roce 2011 vzniklo Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, které zajišťuje pomoc Diakonie při mimořádných událostech v ČR a humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí. 

 Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

 • poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a spravuje sklady humanitární pomoci
 • vede preventivní program Odolná obec pro české obce
 • školí povodňové dobrovolníky
 • realizuje rozvojové projekty v Zambii, Etiopii, Kambodži, Moldavsku a na Ukrajině
 • poskytuje humanitární pomoc uprchlíkům v Jordánsku, Libanonu a Barmě

tým 2017

Diakonie Českobratrské církve evangelické

 • jsme druhou největší neziskovou organizací poskytující sociální služby v České republice 
  (obnovená činnost v roce 1989)
 • od roku 1997 se aktivně věnujeme humanitární pomoci zejména při povodních
 • v případě mimořádné události pomáháme při odstraňování následků povodní v rámci činnosti Integrovaného záchranného systému ČR
 • dlouhodobě vzděláváme a zajišťujeme dobrovolníky, kteří jsou na zasažená místa vysíláni a kteří pomáhají lidem v nouzi
 • věnujeme se dále rané péči, pomáháme rodinám s dětmi s postižením, provozujeme nízkoprahové kluby, azylové domy, chráněné dílny, občanské poradny, domovy pro seniory, hospic pro umírající a další zařízení.

Pomáhejte s námi při povodních

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
2013 jsme pomáhali ve 0 obcích likvidovat následky povodně
2013 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám