Diaconia_floods 2013_Nové Kopisty

O nás

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce vzniklo v roce 2011 jako součást Diakonie ČCE, která v České republice působí již 30 let a navazuje na více než 150 letou tradici diakonických spolků.

Naše středisko pomáhá při humanitárních katastrofách u nás i ve světě a soustředí se také na rozvojovou spolupráci. V České republice poskytuje humanitární pomoc při povodních, přispívá k budování odolnosti obcí a komunit a pracuje s dobrovolníky. Přestože jako samotné středisko existuje teprve od roku 2011, v boji proti povodním Diakonie ČCE pomáhá již od roku 1997.

  P1210118   2013 Kly (5)   high-water-141529_1920   IMGP6222   IMG_7630

Co přesně děláme?

  • Organizujeme práci dobrovolníků, kteří při povodních pomáhají v zasažených domácnostech likvidovat povodňové škody.
  • V případě potřeby zřizujeme infolinku, která funguje jako náborové a koordinační centrum pro dobrovolníky a zároveň slouží lidem, kteří potřebují humanitární pomoc.
  • Staráme se o pět humanitárních skladů s moderní povodňovou technikou.
  • Zasaženým oblastem poskytujeme finanční pomoc a technické poradenství při vysoušení.
  • Když zrovna povodně nehrozí, oslovujeme nové dobrovolníky a školíme je v dovednostech, které budou při práci v zasažených oblastech potřebovat. Publikujeme praktické příručky pro dobrovolníky i širokou veřejnost.
  • Naším projektem Odolná obec pomáháme ohroženým obcím připravit se na případné povodně v budoucnu tak, abych jejich následky byly co nejmenší.
  • Pořádáme školení pro učitele a projektové dny pro děti o tom, jak se chovat při živelních katastrofách.
  • Organizujeme osvětové dobrovolnické akce o přírodě blízkých opatřeních pro zadržování vody v krajině - prevenci povodní i sucha.

Naše zkušenost

Diakonie ČCE aktivně pomáhá lidem zasaženým povodněmi více než 20 let.

V červnu 2020 zasáhly Českou republiku na mnoha místech lokální přívalové povodně. Nejvíce byla zasažena obec Šumvald a její místní část Břevenec u Uničova, kde povodeň poškodila 280 domů. Proto jsme zde otevřeli humanitární základnu, ze které jsme po dobu 13 dnů organizovali dobrovolnickou pomoc v 17 domácnostech, především seniorů a dalších sociálně potřebných rodin. Kromě toho jsme poskytovali technické poradeství a zapůjčovali vysoušecí techniku. Rozdělili jsme finanční pomoc z veřejné sbírky do 27 domácností v celkové výši 197 100 Kč.

Zpráva o pomoci při povodních na Uničovsku v roce 2020

V roce 2013, kdy Českou republiku zasáhly poslední velké povodně, pomáhalo likvidovat povodňové škody na 200 našich dobrovolníků. Stovce domácností jsme poskytli technické poradenství a pomáhali s vysoušením. Nejvíce zasaženým rodinám jsme poskytli finanční pomoc, která činila celkem 4 953 000 Kč.

Reportáže o povodňové pomoci v roce 2013

 

Jan Dus z Diakonie ČCE o humanitární pomoci

Diakonie ČCE nabízí příspěvky rodinám, které mají stále vlhké domy

000184_51_001742

 

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)