2013 Koncert The Tap Tap 2

Co můžeme nabídnout

  • Vyšleme do zasažených oblastí dobrovolníky, kteří pomáhají s odstraňováním povodňových škod a jsou připraveni poskytnout i psychickou podporu.
  • Zapůjčíme potřebné technické vybavení z našich humanitárních skladů a poradíme vám s vysoušením.
  • Nejvíce zranitelným občanům poskytneme finanční pomoc na opravu škod.
  • Ke stažení je dispozici příručka jak postupovat při odstraňování škod v zatopených budovách: Návrh postupu při odstraňování škod na zatopených budovách.pdf

Při povodních pomáháme již od roku 1997. Naše pomoc se však nevztahuje pouze na samotné období povodně, ale i na dlouhodobou nápravu škod po ní a prevenci před případnou další.

Kontakt


jarmilaJarmila Dvořáková
vedoucí sekce humanitární pomoci v ČR
tel. 603 899 929
dvorakova@diakoniespolu.cz

 

   P1210134  Diaconia_floods 2013_Ceské Kopisty_3  2013 Kly (6)  2013 Kly (4)  20130605_153849

Povodňové příručky

Pro širokou veřejnost připravujeme praktické příručky a manuály o tom, co dělat při povodních, jak se chovat v zaplaveném území a jak postupovat při obnově domů.  

Blíží se povodeň. Co mám dělat.pdf

Jak se chovat v záplavových oblastech.pdf

Návrh postupu při odstraňování škod na zatopených budovách.pdf

Jak postupovat pokud vaše auto bylo zničeno povodní.pdf

Elektrická a plynová zařízení - základní postupy.pdf

Dobrovolníkův průvodce při povodních.pdf

 

 

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)