Když povodně zrovna nehrozí, věnujeme se prevenci

Katastrofám se nikdy nelze dokonale vyhnout. Je však možné se na ně dobře připravit a zajistit, aby jejich dopady byly co nejmenší. Následkům povodní můžeme předcházet vhodným územním plánováním, technologiemi i preventivními opatřeními a přípravou.

V rámci programu Odolná obec spolupracujeme s obcemi na předcházení mimořádným událostem a na snižování následků katastrof v obcích ohrožených povodněmi.

Program, který funguje od roku 2015, vychází z propracované metodologie pro snižování rizika katastrof, zohledňuje však i specifickou zranitelnost jednotlivých obcí. Diakonie ČCE spolupracuje se zapojenými obcemi na několika úrovních - se zastupitelstvy hledáme systematická řešení, seznamujeme občany s preventivními i krizovými opatřeními. Na školách organizujeme projektové dny, aby i děti věděly, co si sbalit do evakuačního zavazadla.

příručky IMG_6495 OO (3)

Pravidelně školíme dobrovolníky, aby byli připraveni okamžitě zasáhnout v terénu, věděli, co je potřeba udělat a jak se zapojit do krizové reakce. Učíme je, jak poskytnout první pomoc i psychologickou podporu lidem stiženým povodní.

IMG_7733 IMG_8508 P8110725

Vytváříme materiály pro širokou veřejnost i zástupce ohrožených komunit. Díky nim mají obce přístup k příkladům dobré a osvědčené praxe. Občané se dozví, jak zabezpečit dům i rodinu či jak se zachovat v případě evakuace. Děti učíme, jak vznikají povodně a na koho se obrátit v případě nouze. Příručka pro povodňové dobrovolníky přináší spoustu užitečný rad a zásad, kterými je radno se řídit, když chce člověk pomoci a přiložit ruku k dílu.

IMG_20170601_165126 IMG_20170601_165628 IMG_20170601_164812

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
2013 jsme pomáhali ve 0 obcích likvidovat následky povodně
2013 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám