Informace pro dárce

Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do naší sbírky na pomoc lidem, které zasáhlo tornádo. Rádi vám vystavíme potvrzení o daru. Prosíme vyplňte tento formulář:

Chci potvrzení o daru

 


uvozovky

Poskytujeme humanitární pomoc lidem zasaženým povodněmi i jinými mimořádnými událostmi a organizujeme pomoc dobrovolníků. Provozujeme pět humanitárních skladů s povodňovou technikou. Když přijde mimořádná událost velkého rozsahu, jsme připraveni nasměrovat včas a koordinovaně pomoc tam, kde je to potřeba. Obce v České republice podporujeme v tom, aby byly lépe připraveny na případné povodně v budoucnu. Podporujeme přírodě blízká opatření v krajině, která jsou prevencí povodní i sucha.

Přidejte se k nám jako dobrovolník

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2021 přes 0 hodin dobrovolnické práce po Tornádu na jižní Moravě
2021 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám (k 31.8., další prostředky rozdělíme ve 3. vlně fin. pomoci)