Poskytujeme humanitární pomoc lidem zasaženým povodněmi a organizujeme pomoc dobrovolníků. Provozujeme šest humanitárních skladů s povodňovou technikou. Když přijdou povodně, jsme připraveni nasměrovat včas a koordinovaně pomoc tam, kde je to potřeba. Obce v České republice podporujeme v tom, aby byly lépe připraveny na případné povodně v budoucnu.

Přidejte se k nám jako dobrovolník

Aktuality

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
2013 jsme pomáhali ve 0 obcích likvidovat následky povodně
2013 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám