Poskytujeme humanitární pomoc lidem zasaženým povodněmi a organizujeme pomoc dobrovolníků. Provozujeme pět humanitárních skladů s povodňovou technikou. Když přijdou povodně, jsme připraveni nasměrovat včas a koordinovaně pomoc tam, kde je to potřeba. Obce v České republice podporujeme v tom, aby byly lépe připraveny na případné povodně v budoucnu. Podporujeme přírodě blízká opatření v krajině, která jsou prevencí povodní i sucha.

Přidejte se k nám jako dobrovolník

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
V roce 2020 0 hodin dobrovolnické práce při povodních na Uničovsku
2020 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám