Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce celoročně monitoruje stavy českých řek a v případě velké vody jsme připraveni poskytnout pomoc!

Již od roku 1997 pomáháme při povodních. Organizujeme dobrovolnickou humanitární pomoc na místech zasažených velkou vodou i veřejnou sbírku na podporu těch, jimž voda nejvíce ublížila. Připojte se k nám.

Na tomto webu přinášíme aktuální informace ve chvíli povodňového nebezpečí, i množství užitečných informací. Najdete zde rady týkající se prevence, i to jak postupovat, když se voda už blíží.

Jsme připraveni poskytnout pomoc

Diakonie aktivně pomáhá lidem zasaženým živelnými katastrofami již od roku 1997. Zároveň dlouhodobě vzděláváme a zajišťujeme dobrovolníky, kteří jsou na zasažená místa vysíláni a pomáhají likvidovat následky povodně. Poskytujeme technickou i finanční pomoc zasaženým rodinám.

Co děláme, když právě nejsou povodně? 

  • V rámci programu Odolná obec spolupracujeme s obcemi na předcházení mimořádným událostem. Od roku 2017 jsou to Křešice, Štětí, Rudník a Plaňany.
  • Ve stavu připravenosti udržujeme 6 humanitárních skladů.
  • Máme databázi dobrovolníků, kteří jsou připravení kdykoliv v případě katastrofy zasáhnout.
  • Pravidelně je školíme na pomoc při povodních.
  • Učíme učitele a děti ve školách, jak se chovat při živelných katastrofách.
  • Vydáváme užitečné materiály pro širokou veřejnost.

 

Pomáhejte s námi při povodních

Jsme připraveni pomáhat

Provozujeme 0 humanitárních skladů
Máme v záloze přes 0 dobrovolníků
2013 jsme pomáhali ve 0 obcích likvidovat následky povodně
2013 jsme poskytli 0 Kč na pomoc zasaženým rodinám